Uchwyty i chwytaki wykorzystywane w transporcie

Przy pracach budowlanych i transporcie ciężkich materiałów trudne do przecenienia są pomysłowe rozwiązania, które pozwalają szybko i sprawnie przenosić prefabrykaty  w różne miejsca. Musi się to odbywać w wielu płaszczyznach, w poziomie i pionie. Uchwyty i chwytaki oszczędzają siły ludzkie i ułatwiają pracę związaną z załadunkiem, rozładunkiem i przemieszczaniem ciężkich i niebezpiecznych w transporcie komponentów budowlanych i pojemników.

Uchwyty i chwytaki – krótka charakterystyka wybranych produktów

Uchwyty zwalniające ładunek znajdą szerokie zastosowanie w zakładach, które zajmują się produkcją półfabrykatów, spedycją, magazynowaniem, rozładowywaniem towaru. Mocne haki, szakle oraz inne stalowe uchwyty bezpiecznie podnoszą i obniżają ładunek, nie uszkadzając danego produktu.

Ważne, by potencjalni klienci takiego sprzętu zwracali szczególną uwagę na to, by spełniał przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Bezpieczeństwo pracowników jest sprawą kluczową. To wytrzymały sprzęt, odporny na uszkodzenia mechaniczne. Haki służą do podnoszenia i zwalniania ładunku za pomocą linki. Szakle  spełniają taką samą funkcję, w odróżnieniu od haków, tworzą zamknięty obwód, otwierany i zamykany za pomocą śruby lub sprężynowej zapadki.

Uchwyty do blach  w pozycji poziomej służą do transportu pojedynczych arkuszy produktu lub jego pakietów. Wyposażone są w nierysujące szczęki z miękkiego materiału o wysokim współczynniku tarcia. Stosuje się je do odpowiednio sztywnych blach, a wykorzystywane są wyłącznie parami. Istnieją też uchwyty do transportu pojedynczych arkuszy blach. Spełnianie odpowiednich norm decyduje o ich zastosowaniu.

Inną konstrukcję mają uchwyty do podnoszenia blach w pozycji pionowej, ważne są między innymi takie cechy produktu jak: znak CE, udźwig,  zakres chwytania.

W asortymencie sprzętu budowlanego znajdują się również uchwyty do:

  • kręgów stalowych,
  • wyrobów betonowych,
  • rur i profili,
  • gruzu i betonu.

Zastosowanie uchwytów, chwytaków i zawiesi

Tego typu sprzęt ma zastosowanie przede wszystkim do pracy na krótkich odległościach, na przykład w transporcie arkuszy blachy do dalszej obróbki  lub przy przeładunku materiału. Umożliwia jego bezpieczne podnoszenie, opuszczenie i przemieszczenie bez ryzyka uszkodzenia. Wykorzystywany jest w przetransportowaniu części urządzeń, beczek, rolek lin, rur itp. Znajduje zastosowanie w przemyśle transportowym, morskim i budowlanym. Ważne jest, aby dobrze oszacować, jaki ładunek będą one podnosić, ponieważ metal łatwo może się nagrzać i zwiększyć znacznie temperaturę ładunku.

Kategoria: remonty, dom