Zapory

Na rzekach budowane są również zapory wodne, które oprócz walorów rekreacyjnych pełnią też ochronę przeciwpowodziową. Najstarsza istniejąca zapora znajduje się w Syrii i pochodzi najprawdopodobniej z ok 1319 roku p.n.e., natomiast najwyższą jest trzystu metrowa zapora ziemna znajdująca się w Tadżykistanie. W Polsce najwyższą zaporą jest mierząca niecałe dziewięćdziesiąt metrów zapora na Solinie. W wyniku zablokowania wody przez postawienie zapory na rzece powstają zbiorniki retencyjne, czyli tak zwane sztuczne jeziora zaporowe. Zazwyczaj budowane one są w terenach górskich. Zbiorniki takie pełnią wiele funkcji np. funkcję energetyczną i przeciwpowodziową, jak również funkcję rekreacyjną. Zbiorniki sztuczne dzieli się na zbiorniki retencyjne, wyrównawcze, przepływowe i suche. W Polsce istnieje prawie sto zbiorników retencyjnych z czego prawie połowa została zbudowana jeszcze przed II wojną światową a najstarszy z nich uruchomiony był już w pierwszej połowie XIX wieku i znajduje się w Brdzie.