Jak taniej sfinansować mieszkanie

Kredyt hipoteczny to jedno z największych jak i najdłuższych zobowiązań finansowych z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć. Przez długie lata, co miesiąc, będziemy zobowiązani spłacać jego niewielkie raty. To właśnie dlatego przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów z nim związanych należy dokładnie sprawdzić jakie są faktyczne koszta kredytu hipotecznego, które poniesiemy finansując swoją nieruchomość z jego pomocą.

Z czego składa się kredyt hipoteczny?

Oprócz kwoty pożyczonej od banku, w skład kredytu hipotecznego wchodzi między innymi: stopa procentowa oraz marża. Stopa procentowa jest to zmienna, na którą największy wpływ ma Bank Centralny. To między innymi dlatego raty kredytu w ciągu całego okresu jego spłacania będą ulegać pewnym wahaniom. Stopa procentowa nosi nazwę – WIBOR.

Kolejnym składnikiem jest marża. Wysokość marży do udzielonego kredytu zależna jest od decyzji danego banku udzielającego kredytu. Na jej wysokość mogą mieć wpływ różne czynniki brane pod uwagę przez bank, który staje się kredytodawcą. Mogą to być między innymi: wysokość uiszczonego wkładu własnego, źródła dochodu kredytobiorcy, typ nieruchomości oraz przeszłość kredytowa osoby ubiegającej się o kredyt. W ten sposób bank stara się zminimalizować ryzyko na podstawie własnych wyliczeń i analizy danego klienta.

Dodatkowe koszta kredytu hipotecznego mogą pojawić się w formie: prowizji za udzielenie kredytu, ubezpieczenia nieruchomości, dodatkowych produktów finansowych, opłat przygotowawczych oraz karencji.

-Prowizja za udzielenie kredytu to jednorazowa opłata, która zostaje naliczona podczas wypłaty kredytu. Zazwyczaj wynosi ona 2% .
-Ubezpieczenie nieruchomości jest niezbędnym elementem, który pozwala bankowi zabezpieczyć się przed ewentualnymi stratami.
-Dodatkowe produkty finansowe występujące w formie karty kredytowej, ubezpieczenia, konta bankowego i typ podobnych.
-Opłata przygotowawcza to kwota pieniężna wynikająca z przygotowania dokumentacji.
-Karencja to forma zawieszenia spłaty, w jej czasie kredytobiorca spłaca jedynie odsetki od udzielonego kredytu.

Podsumowując

Kredyt hipoteczny spełnia niezwykle pomocna funkcję – i nie należy o tym zapominać. Daje on możliwość zakupu mieszkania osobom, które bez niego musiałyby przez długi czas odkładać pieniądze aby uzbierać potrzebną potrzebną na zakup. Jeśli podejdziemy do tego tematu z rozwagą i dokonamy wyboru w przemyślany sposób będziemy mogli w znacznym stopniu zminimalizować jego koszty a dzięki temu – w perspektywie wielu lat – zaoszczędzić sporo pieniędzy.