Dziennik budowy

Dokumentem który jest niezbędny przy każdej budowie jest ustalony przez Prawo Budowlane-Dziennik Budowy. Dzienni budowy jest książką formatu A4 w którym wpisywane są wszystkie prace jakie dokonywane są na obszarze budowy. Nie każdy ma prawo do wpisów w dzienniku, mogą tego dokonywać tylko osoby które są wymienione w rozporządzeniu, są to między innymi: Inwestor, Projektant, Kierownik Budowy, oraz uprawniony geodeta. Dziennik taki zakładany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jest szereg formalności z tym związanych, mianowicie: dziennik musi być w dwóch egzemplarzach oryginał i kopia, po wpisaniu oświadczenia przez kierownika budowy o przyjęciu obowiązków, wypełnieniu strony tytułowej przekazuje się go do właściwego organu administracji budowlanej gdzie dziennik taki zostaje zarejestrowany, nadaje się mu odpowiedni numer i podbija każdą stronę dziennika pieczęcią urzędu. Po zakończeniu robót budowlanych oryginał dziennika załącza się do zawiadomienia o zakończeniu robót i do wniosku o wydanie pozwolenia na zamieszkanie.