Roboty budowlane

Roboty budowlane to nie tylko budowa ale również remont, modernizacja, czy rozbiórka budowli. Realizowane są one na zlecenie Inwestora, który musi zapewnić wykonanie i nadzór nad wykonywaniem robót osobom takim jak projektant, kierownik budowy i inspektorowi nadzoru budowlanego. Roboty takie muszę spełniać wymogi jakie nakłada na ich wykonanie Prawo Budowlane, jeżeli chodzi o budowę lub remont to musi być pozwolenie na budowę, a jeżeli chodzi o rozbiórkę lub wyburzenia to pozwolenie na rozbiórkę. W trakcie prowadzenia robót kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy lub dziennika rozbiórki w których zapisuje wszystkie zdarzenia i przebieg robót budowlanych. Na wykonanie większych robót budowlanych szczególnie przez firmy państwowe, organizowane są przetargi, w których wygrywają te firmy które złożą najkorzystniejsze oferty. Mogą one same wykonywać wszystkie prace lub zlecić ich realizację innym przedsiębiorcom, którzy staję się podwykonawcami robót budowlanych.