Mieszkania w Krakowie blisko rzeki

Problem bezpiecznej lokalizacji budynku względem zbiorników wodnych występuje w zasadzie w każdej miejscowości, czy to jest duże miasto czy wieś. Przynajmniej w Polsce tak jest. Każde miasto ma swoją specyfikę w tej dziedzinie. Jak wygląda to w Krakowie?
W grodzie Kraka, tak jak chyba w każdym mieście, zagrożenie podtopieniami związane jest tylko z rzekami. W Krakowie są również stawy, lecz nie stanowią one tutaj żadnego zagrożenia. Jeśli zaś chodzi o rzeki, to wbrew pozorom zagrożenie nie płynie ze strony Wisły. Największa polska rzeka, ponieważ nie jest uregulowana, w zasadzie nie wylewa. Groźne są natomiast, może nie każdego roku, ale przynajmniej co jakiś czas, małe rzeczki płynące przez Kraków. Dlatego też należy to brać pod uwagę, budując się lub kupując mieszkanie w tym mieście. Biełucha, Rudawa, Dłubnia, Drwina Długa i Wilga przy dużych ulewach mogą stanowić problem dla osób mieszkających przy ich dolnym biegu. Wszystkie te rzeki mają ujście do Wisły właśnie na terenie Krakowa. Nawet jeżeli nasze mieszkanie nie zostanie zalane, to zalana okolica też nie ułatwia życia.