Fundusz remontowy we wspólnocie mieszkaniowej

Wspólnoty mieszkaniowe to obecnie standard na wielu osiedlach w Polsce. Wiele badań przeprowadzonych wśród mieszkańców wskazuje na to, że w większości są zadowoleni z działalności wspólnot i z tego, w jaki sposób gospodaruje pieniędzmi. Największe emocje podczas cyklicznych zebrań rady wspólnoty wzbudzają zwykle plany rozdysponowania pieniędzy z funduszu remontowego, a także sprawozdania finansowe za poprzedni rok. Niekiedy zdarza się, że tego rodzaju zebrania są bardzo burzliwe i skutkują nawet zmianą władz zarządcy.

 

Najczęściej jednak podczas zebrań podejmowane są konstruktywne decyzje związane z dalszym rozwojem infrastruktury oraz koniecznymi do przeprowadzenia remontami. Bywają sytuacje, w których pojawiają się trudności z właściwym określeniem priorytetów, gdyż ludzie mają odmienne potrzeby, dla niektórych kluczowe znaczenie ma ogrodzenie i wydatek na bramę oraz trwałe napędy do bram, zaś innym bardziej zależy na tym, aby zaoszczędzić na bardziej pilne wydatki, jak termomodernizacja budynków. Bywają też postulaty zainwestowania w zagospodarowanie terenu zewnętrznego i uatrakcyjnienia go.