Zawód kierownik budowy

Osobą która kieruje postępem robót budowlanych jest Kierownik Budowy. Do jego podstawowych obowiązków należy przede wszystkim prowadzenie dokumentacji budowy i realizowanie zaleceń które wpisane są w dzienniku Budowy. Musi on również sprawdzić wszystkie instalacje, urządzenia techniczne i przewody kominowe zanim odda obiekt do odbioru. Pierwszą czynnością jaką zobowiązany jest wypełnić to złożenie oświadczenia o podjęciu się kierowania budową. Do takiego oświadczenia musi on dołączyć kserokopię zaświadczenia o przynależeniu do Izby Samorządu Zawodowego oraz decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych. Musi wpisać się do dziennika budowy, przejąć plac budowy i odpowiednio go zabezpieczyć. Zgodnie z Prawem Budowlanym na każdym placu budowy musi być kierownik budowy. Zatrudniając taką osobę musimy zwracać uwagę na jego doświadczenie zawodowe i sprawdzić jego referencje, najlepiej kontaktując się z jego poprzednimi pracodawcami. Odpowiedzialność kierownika budowy z wykonywanej przez niego pracy wynika z Prawa cywilnego, karnego oraz budowlanego.