Budowla

Budowlami są wszystkie obiekty które nie są budynkami. Są to między innymi: lotniska, drogi, mosty, wiadukty, śluzy, zapory, tunele, jak również oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, potocznie nazywane wysypiskami śmieci czy stacje uzdatniania wody. Największe wysypisko śmieci mieści się niedaleko Warszawy w gminie Góra Kalwaria.Oczyszczalnie ścieków to zespół urządzeń które służą do oczyszczania ścieków przed odprowadzeniem ich do rzek, jezior, morza i gruntu i mogą być lokalne, centralne i grupowe.Natomiast Stacje uzdatniania wody podobnie jak oczyszczalnie stosowane są w inżynierii sanitarnej. Budowle są to również cmentarze i pomniki. Pomniki były już budowane w Starożytności, a najbardziej charakterystycznymi typami poników starożytnych są pomniki konne i kolumny. Pomniki przedstawiają również znane osoby, którym w ten sposób oddawany jest hołd. Forma pomnika może być różna, najczęściej to posąg lub grupa rzeźb w cokole, może to również być naturalny kamień lub sztucznie usypane wzgórze, w Polsce takim przykładem może być Kopiec Kościuszki.