Kilka słów o budownictwie

Budownictwo to przede wszystkim wznoszenie nowych obiektów budowlanych, ale również modernizacja i przebudowa tych które już powstały. Ze względu na miejsce położenia obiektów budowlanych wyróżniamy budownictwo lądowe i budownictwo morskie. Na rynku zarówno polskim jak i zagranicznym istnieje wiele firm zajmujących się budową, modernizacją, konserwacją i przebudową. W ciągu ostatniego roku sytuacja polskich firm budowlanych uległa wyraźnej poprawie. Przez pewien okres czasu nastąpiło zatrzymanie nowych inwestycji gdyż rynek nieruchomości mieszkaniowych był przepełniony i nie było zapotrzebowania na nowe obiekty. W tej chwili, przede wszystkim po sytuacji popowodziowej w naszym kraju ponownie wzrosło zainteresowanie zarówno na budowę nowych jak i modernizację i przebudowę już istniejących. Również wiele mostów i wiaduktów uległo zniszczeniu wiec trzeba je odbudować. Powodzie spowodowały również zmiany w podejściu władz do ochrony przed kolejną tego typu sytuacją i najprawdopodobniej zostaną wybudowane nowe zapory na rzekach, które zatrzymają fale powodzi.