Panele słoneczne

W dobie XXI wieku, kiedy zasoby kopalnianych źródeł energii kurczą się w oczach a ich ceny stale rosną szukamy nowych, dodatkowych źródeł, które uzupełnią lub całkowicie zastąpią paliwa tradycyjne. Coraz częściej spotykamy się z korzystania z odnawialnych źródeł energii pozyskiwanej z wody, wiatru, gruntu, promieniowania słonecznego lub surowców odnawialnych. Zasoby tych źródeł są praktycznie nieograniczone i nic nie kosztują. Korzystanie z tych źródeł dobrze też służy naszemu środowisku, graniczenie wydzielaniu dwutlenku węgla i innych trujących substancji przy stosowaniu źródeł odnawialnych nie ma miejsca. Argumentem są też aspekty ekonomiczne, wykorzystanie energii drzemiącej w siłach natury jest o wiele tańsze i praktycznie bezobsługowe.

 

Te innowacyjne technologie znalazły również zastosowanie w budownictwie indywidualnym. Już podczas projektowania nowego budynku czy remontu warto sprawdzić jakie odnawialne źródła energii są do dyspozycji. Coraz częściej na dachach domów czy posesjach możemy zaobserwować pojawiające się panele słoneczne, zwane powszechnie bateriami słonecznymi. Fotowoltaika, bo o niej mowa jest niczym innym jak urządzeniem przetwarzającym promieniowanie słoneczne w energię elektryczną.
W każdym domu prąd jest podstawowym źródłem energii, wszystkie urządzenia zasilane są energią elektryczną a tym samym koszty utrzymanie domu są spore. Dobrze zaprojektowane instalcje PV są wstanie w znacznym stopniu uzupełnić lub całkowicie zaspokoić nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Nadmiar prądu, który wyprodukuje Fotowoltaika możemy odsprzedać do sieci, Ma to miejsce szczególnie w okresie letnim kiedy zapotrzebowanie na prąd jest mniejsze a mamy więcej słońca, sytuacja wygląda odmiennie zimą. Nasze zapotrzebowanie na energię wzrasta a nie jesteśmy wytworzyć wystarczającą ilość energii. Odkupujemy wcześniej „zmagazynowaną’ energię z sieci. Przy odpowiednio dobranej instalacji nie zapłacimy nic a możemy nawet zarobić

 

Instalcje PV są stosunkowo łatwe w montażu, nie wymagają zmian w konstrukcji dachu, jedynym wymogiem jest powierzchnia, od powierzchni bowiem zależy moc i wydajność paneli. Dla przykładu aby uzyskać moc 4, 5 Kw. potrzebujemy 30 m2 powierzchni. W przypadku kiedy powierzchnia dachu jest zbyt mała, baterię możemy usadowić bezpośrednio na kawałku nie ocienionej działki. Fotowoltaika z założenia jest bezobsługowa, w wielu regionach jest dofinansowana przez państwo.
Wszystko przemawia za tym aby korzystać z odnawialnych źródeł energii ze względów ekologicznych i finansowych, daje również poczucie bezpieczeństwa energetycznego w czasach kiedy zaczyna brakować paliw kopalnianych ich ceny stale rosną.