Panele słoneczne

Panele słoneczne

W dobie XXI wieku, kiedy zasoby kopalnianych źródeł energii kurczą się w oczach a ich ceny stale rosną szukamy nowych, dodatkowych źródeł, które uzupełnią lub całkowicie zastąpią paliwa tradycyjne. Coraz częściej spotykamy się z korzystania z odnawialnych źródeł energii pozyskiwanej z wody, wiatru, gruntu, promieniowania słonecznego lub surowców odnawialnych. Zasoby tych źródeł są praktycznie nieograniczone i nic nie kosztują. Korzystanie z tych źródeł dobrze też służy naszemu środowisku, graniczenie wydzielaniu dwutlenku węgla i innych trujących…

Read More