Jaką wartość jako pasza ma kiszona kukurydza?

Kukurydza jako pasza jest wykorzystywana w hodowli zwierząt już od wielu lat. Jednak jak najlepiej jest używać tej rośliny w żywieniu zwierząt? Współcześnie już większość hodowców stosuje pasze z udziałem dodatków pochodzących z kukurydzy. Dodatkowo istnieje wiele sposobów zbioru i konserwacji kukurydzy, dzięki czemu do wyboru jest spora liczba pasz o zróżnicowanych parametrach.

Jak wybrać rodzaj kukurydzy jako paszy?

Wybór formy paszy przyrządzanej z kukurydzy jest uzależnione od indywidualnej decyzji hodowcy, rodzaju hodowli, ale także od warunków panujących w gospodarstwie i dostępnej bazy paszowej. Większe wykorzystanie ziarna niż całych roślin prowadzi do wzrostu koncentracji energii w paszy, która jest uzyskiwana z kukurydzy. Jednak w przypadku, gdy udział traw w strukturze upraw jest zminimalizowany, do uzyskania odpowiedniej ilości paszy objętościowej konieczne jest zastosowanie kiszonki z całych roślin kukurydzy. Wybrana forma paszy musi być dostosowana do istniejących potrzeb. Jednak najczęściej wykorzystywana pasza w żywieniu bydła to kiszonka z całych roślin kukurydzy. Kukurydza kiszona paszą wrażliwą na popełniane błędy. Z tego względu przy zbiorze tej rośliny należy pilnować każdego elementu, aby otrzymać wartościową paszę.

Duży ładunek energetyczny ma kiszonka z rozdrobnionych kolb wraz z górną częścią roślin. Kukurydza jako śrutowane ziarno lub też w postaci kiszonki jest lekkostrawna, chętnie pobierana przez zwierzęta i smaczna. Dodatkowo kiszenie kukurydzy jest tańsze, chociaż wymaga wprawy i nie pozwala na błędy. Przeciętna kiszonka charakteryzuje się większą ilością białka, włókna i popiołu. Kukurydza kiszona ma świeży smak, dzięki czemu jest chętnie pobierana przez zwierzęta jak np. świnie. Pasza taka zwykle jest uzupełniana soją i otrębami. Kiszenie kukurydzy zapewnia:

  • obniżenie kosztu komponentu do paszy w porównaniu do kosztów suszenia;
  • idealne zmieszanie kiszonego ziarna z pozostałymi składnikami paszy, co obniża zapylenie;
  • odpowiednie pH wpływa na zakwaszenie przewodu pokarmowego, dzięki czemu następuje redukcja szkodliwej flory bakteryjnej;
  • przyjemny smak i zapach, co zwiększa pobranie paszy.

Warto zauważyć, że ziarno kukurydzy ma większą jednorodność i wartość pokarmową w porównaniu z innymi zbożami. Ponadto ziarno kukurydzy przeznaczone na kiszonkę jest zbierane w przyspieszonym terminie, dzięki czemu istnieje mniejsza szansa na porażenie grzybami i mikotoksynami. Kukurydza jest idealna do kiszenia, gdyż charakteryzuje się wysoką zawartość skrobi i cukrów, a jednocześnie niewielką zawartością białka. Wymogiem dobrego zakiszenia jest przede wszystkim jak najszybsze rozdrobnienie ziarna i dokładne ułożenie go w rękawie, silosie czy na pryzmie. Najlepszym sposobem zakiszania jest zakiszanie ziarna w rękawach foliowych. Używanie kiszonego ziarna kukurydzy w żywieniu świń pozwala na redukcję kosztu tworzonych mieszanek na wszystkich etapach tuczu.